top of page

PRIVACY

POLICY

THEATERCAFE nv, gevestigd te Kunstlaan 5, 3500 Hasselt, BTW BE 0862 285 458, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?


THEATERCAFE nv verwerkt uw persoonsgegevens en pseudo-persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken om een nieuwsbrief te ontvangen:

 • voor- en achternaam;

 • e-mailadres;

 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld als klant of als leverancier ter facturatie.

Hieronder vindt u een overzicht van de pseudo-persoonsgegevens die wij verwerken voor analyse van het gebruik van onze website:

 • uw IP-adres;

 • uw browser en apparaat;

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email, deze kan u versturen naar info@THEATERCAFE.be en dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom we gegevens nodig hebben
 

THEATERCAFE nv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het afhandelen van uw betaling indien u een reservatie geplaatst heeft

 • verzenden van onze nieuwsbrief;

 • u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

 • om goederen en diensten bij u af te leveren indien u een aankoop doet.

 • THEATERCAFE nv analyseert generieke data van gebruikers voor bedrijfsstrategische doeleinden.

 

Hoe lang we gegevens bewaren
 

THEATERCAFE nv bewaart uw gegevens zolang u zich niet persoonlijk uitschrijft. Wanneer u ons vraagt uw account te verwijderen, dan worden uw gegevens vanaf dat moment verwijderd. Data uit het verleden, in verband met aankopen, zullen wij voor de wettelijke periode van zeven jaar bewaren.

 

Delen met derden


THEATERCAFE nv deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de koopovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. THEATERCAFE nv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt THEATERCAFE nv uw persoonsgegevens aan andere derden, bijvoorbeeld voor het facturatiesysteem. U gaat hiermee akkoord wanneer u instemt met onze algemene voorwaarden bij het bevestigen van uw reservatie.

In kaart brengen websitebezoek


THEATERCAFE nv gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ORT-Multimedia bvba gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en kunnen wij zorgdragen dat de website goed werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden op onze website (niet bij websites van derden) zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u aanvragen via mail op info@THEATERCAFE.be.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Beveiliging


THEATERCAFE nv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via mail. Deze kan u versturen info@THEATERCAFE.been wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur, op uw verzoek reageren.

bottom of page